Pharao & Yara - Het Goeie Leven(Pharao)
Ik kan kijken naar de wereld
Klagen wat ik wil
Maar het zijn alleen de daden
Die maken het verschil
We kunnen niet meer slapen
Ineens zien we het licht
Arbeid wordt een keuze
En niks is meer verplicht
We zijn vrij(Yara)
Vrij omdat we kiezen voor een nieuw begin
Voor ons allemaal
Sla de handen ineen
Maak een ander systeem
Welkom in het paradijs

Het goeie leven
Het leven waar ik recht op heb
Net als jij en als jij
We gaan het claimen
Alles valt nu op zn plek
We zijn eindelijk vrij zo vrij

(Pharao)
Ik heb recht op vrije tijd
Ik heb recht op gezondheid en veiligheid
Recht op genoeg om van te leven
Want er is meer dan genoeg te verdelen
Ja we kunnen zorgen dat iedereen rondkomt
Geen werkstress meer geen rompslomp
- basisinkomen - het maakt je vrij
Nieuwe aanpak voor de maatschappij

(Yara)
Het goeie leven
Het leven waar ik recht op heb
Net als jij en als jij
We gaan het claimen
Alles valt nu op zn plek
We zijn eindelijk vrij zo vrij

Vrij omdat we kiezen voor een nieuw begin
Voor ons allemaal
Sla de handen ineen
Maak een ander systeem
Welkom in het paradijs

(Yara + Pharao)
Ik wil een basisinkomen -- Oh ja
Wil jij een basisinkomen - onvoorwaardelijk
Basisinkomen - onvoorwaardelijk
Allemaal - iedereen
Ik wil een basisinkomen - onvoorwaardelijk
Wil jij een basisinkomen - onvoorwaardelijk
Basisinkomen -- oh ja
Allemaal -- iedereen

(Pharao)
Bevrijd jezelf, bevrijd de wereld. En leef het goeie leven”

Translation:

(Parao)
I can look at the world
Complain all I want
But it's only the deeds
That make a difference
We can no longer sleep
Suddenly we see the light
And nothing is compulsory anymore
We are free

(Yara)
Free because we choose for a new beginning
For all of us
Let's put our hands together
Create a new system
Welcome to paradise

The good life
The life I have a right to
Just as you do, and you do
We're going to claim it
Everything is falling into place
We are finally free, so free

(Parao)
I have a right to free time
I have a right to good health and safety
A right to enough to live from
Because there is more than enough to share
Yes, we can make sure everyone makes it
No more work stress, no more crap
basic income - it sets you free
A new approach for society

(Yara)
The good life
The life I have a right to
Just as you do, and you do
We're going to claim it
Everything is falling into place
We are finally free, so free

Free because we choose for a new beginning
For all of us
Let's put our hands together
Create a new system
Welcome to paradise

(Yara + Pharao)
I want a basic income - Oh yes
Do you want a basic income- unconditionally
Basic income - unconditionally
Everyone - each one
I want a basic income - unconditionally
Do you want a basic income - unconditionally
Basic inome - oh yes
Everyone - each one
Pharao & Yara - Het Goeie Leven Pharao & Yara - Het Goeie Leven Reviewed by Reginald Diepenhorst on 5/06/2014 Rating: 5