Excessen als excuus voor keuzen of conservatisme

Iemand zei:

"jij had toch een mooi stukje over het verhogen vd uitkering in Zwitserland?"Post by vkmag.Mijn respons:


Wat opvalt aan al deze reacties is dat men vrij emotioneel (veroordelend) reageren op deze excessen zonder echt te kijken 'hoe het komt dat deze persoon zo is (geworden)'.

Wat ik vooral lees is de stigmatiserende houding van mensen ten opzichte van mensen in een uitkering. Waarbij het credo 'Arbeit macht Frei' inderdaad bij velen subtiel aangehaald wordt waardoor de aanname dat 'niet werken' het werkelijke probleem is - wat logischerwijs moet leiden tot de oplossing: WERKEN!

De enige REDEN dat mensen dit zeggen heeft te maken met het feit dat dit uitkeringsgeld gekort wordt op het salaris van alle werkenden middels het welbekende belastingstelsel. En dat.. de meer uitkeringsgerechtigden er zijn, des te hoger de druk wordt op de werkende mens. Dus vanuit daar is de oplossing: WERKEN een valide gedachtegang echter incompleet en sterk onderhevig aan culturele en sociale programmering (normen en waarden).

Bedrijven zijn gemaakt om winst te maken en ze bestaan niet voor een ander doel dan dat. Zouden we bedrijven zorgverzekeringen/nutsbedrijven/transport/banken etc etc nationaliseren zouden makkelijk ALLE huidige werklozen het sociaal minimum per maand uitgekeerd kunnen krijgen uit de winsten daarvan. Hierbij is er verder nog niet eens gesproken over de toenemende topinkomens en het niet stijgen van de gemiddelde inkomens dat de druk per werknemer behoorlijk blijft opvoeren.

Hoe je het ook went of keert… het geld komt altijd terecht IN een corporatie die de winsten blijft maken ten koste van alle werkenden en niet werkende mensen. Bedrijven winnen, mensen verliezen. Staar je dus niet zo blind aan wat de media je als excessen laat zien. Het probleem ligt hem niet dat er mensen zijn die niet werken, maar dat winsten die gemaakt worden niet ten goede komt van iedereen die ervoor werkt en slechts 5% van de wereldbevolking hier echt van profiteert en de rest… Verliest.

Er zal dus mondiaal opgetreden moeten worden tegen de machten van de corporaties en elk kind onderhevig te maken aan die kleine 5% van de mensheid.

Excessen als excuus voor keuzen of conservatisme Excessen als excuus voor keuzen of conservatisme Reviewed by Reginald Diepenhorst on 12/25/2014 Rating: 5